Navigatsioonitee

Printige lehekülg

Ajakohastatud : 15/09/2014

Praktika

Praktika ning tööpraktika on väga positiivne täiendus CV-le ning praktika mõnes teises ELi liikmesriigis võib aidata kaasa keele õppimisele või tööoskuste omandamisele, mis ei oleks ehk võimalik koduriigis viibides.

Kui soovite mõnes teises ELi liikmesriigis edendada oma tööoskusi, lugege kindlasti järgmiseid teemasid:

Vaadake ka:

Käesoleval juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.