Navigačný riadok

Aktualizované : 28/02/2017

Finančná pomoc v prípade stáží

Program Erasmus+ - štúdium a stáž v zahraničí

Ako študent sa počas svojho štúdia môžte zúčastniť výmenného programu Erasmus+ alebo absolvovať stáž v podniku v zahraničí.

Odborné vzdelávanie a príprava

Ak práve absolvujete odborné vzdelávanie alebo prípravu, alebo ste ju právu ukončili a pomocou stáže v zahraničí chcete zdokonaliť svoje pracovné zručnosti a zvýšiť svoju šancu zamestnať sa, môžte požiadať o finančnú pomoc z programu Erasmus+.

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo