Navigacijski put

Ažurirano : 14/04/2016

education-youth

Financijska potpora za pripravnički staž

Studiji putem programa Erasmus+ i pripravnički staž u inozemstvu

Ako ste student na sveučilištu, možda ćete moći otići na inozemnu razmjenu u okviru programa Erasmus+ English + tijekom studija ili obaviti pripravnički staž u nekoj inozemnoj tvrtki.

Strukovno obrazovanje i usavršavanje

Ako pohađate strukovno obrazovanje ili usavršavanje ili ste ga upravo završili, a želite razviti svoje radne vještine i povećati zapošljivost putem pripravničkog staža u inozemstvu, program Erasmus+ Europske unije može vam osigurati financijsku potporu.

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje