Sökväg

Stipendier och bidrag

  • Jag bor i Frankrike och är arbetslös. Jag skulle vilja gå en yrkesutbildning i Belgien, men de franska myndigheterna säger att jag blir av med min a-kassa i så fall, eftersom utbildningen inte är i Frankrike. Stämmer det?

    KANSKE – Så länge du bor i Frankrike och uppfyller landets villkor har du rätt till arbetslöshetsersättning där.

    Om du tänker gå en yrkesutbildning i ett annat EU-land kan du PÅ VISSA VILLKOR fortfarande ha rätt till arbetslöshetsersättning under en begränsad tid.

    Myndigheterna kan inte vägra att betala ut ersättning enbart av det skälet att utbildningen ges i ett annat EU-land. MEN, om utbildningen inte uppfyller eventuella kriterier enligt fransk lag, har de rätt att vägra dig ersättning.

Hjälp och råd

Hjälp och råd

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Få råd om dina rättigheter i EU / Få hjälp att lösa problem med en myndighet