Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
  
	Pridať na Twitter 
  
	Zdieľať na google+
  
	Zdieľať na linkedIn

Finančná podpora

  • Trvalé bydlisko mám vo Francúzsku a som nezamestnaný. Chcel by som absolvovať odbornú prípravu v Belgicku, ale francúzske úrady mi hrozia stratou podpory v nezamestnanosti, pretože miesto organizácie odbornej prípravy je mimo Francúzska. Je tento postup v súlade so zákonom?

    ASI ÁNO, pretože pokiaľ máte trvalé bydlisko vo Francúzsku a spĺňate podmienky, ktoré určili príslušné vnútroštátne orgány, máte nárok na podporu v nezamestnanosti.

    Ak sa rozhodnete zúčastniť sa odbornej prípravy v inej krajine EÚ, ZA ISTÝCH PODMIENOK by ste mohli aj naďalej dostávať podporu v nezamestnanosti počas určitého obdobia.

    Úrady vám nemôžu prestať vyplácať podporu v nezamestnanosti len z dôvodu, že odborná príprava sa koná v inej krajine EÚ. Môžu to VŠAK urobiť, ak odborná príprava nespĺňa osobitné kritériá, ktoré určujú francúzske právne predpisy.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi