Navigačný riadok

Finančná podpora

  • Trvalé bydlisko mám vo Francúzsku a som nezamestnaný. Chcel by som absolvovať odbornú prípravu v Belgicku, ale francúzske úrady mi hrozia stratou podpory v nezamestnanosti, pretože miesto organizácie odbornej prípravy je mimo Francúzska. Je tento postup v súlade so zákonom?

    ASI ÁNO, pretože pokiaľ máte trvalé bydlisko vo Francúzsku a spĺňate podmienky, ktoré určili príslušné vnútroštátne orgány, máte nárok na podporu v nezamestnanosti.

    Ak sa rozhodnete zúčastniť sa odbornej prípravy v inej krajine EÚ, ZA ISTÝCH PODMIENOK by ste mohli aj naďalej dostávať podporu v nezamestnanosti počas určitého obdobia.

    Úrady vám nemôžu prestať vyplácať podporu v nezamestnanosti len z dôvodu, že odborná príprava sa koná v inej krajine EÚ. Môžu to VŠAK urobiť, ak odborná príprava nespĺňa osobitné kritériá, ktoré určujú francúzske právne predpisy.

Pomoc a poradenstvo