Ścieżka nawigacji

Wsparcie finansowe

  • Mieszkam we Francji i jestem bezrobotny. Interesuje mnie szkolenie zawodowe w Belgii, jednak francuskie władze twierdzą, że stracę mój zasiłek dla bezrobotnych, ponieważ szkolenie odbywa się poza Francją. Czy jest to zgodne z prawem?

    MOŻLIWE - tak długo jak mieszkasz we Francji i spełniasz warunki określone przez krajowe organy ds. zatrudnienia, przysługuje Ci prawo do świadczeń dla osób bezrobotnych.

    Jeśli zdecydujesz się odbyć szkolenie zawodowe w innym kraju UE, NA PEWNYCH WARUNKACH świadczenia te mogą Ci nadal przysługiwać, przez ograniczony czas.

    Właściwe organy nie mogą odmówić ci dalszego wypłacania świadczeń tylko z tej przyczyny, że szkolenie odbywa się w innym kraju UE. Mogą JEDNAKŻE odmówić wypłaty, jeżeli dane szkolenie nie spełnia szczegółowych kryteriów określonych w prawie francuskim.

Pomoc i porady