Navigointipolku

Taloudellinen tuki

  • Asun Ranskassa ja olen työtön. Olen kiinnostunut työharjoittelusta Belgiassa, mutta Ranskan viranomaiset sanovat, että menetän työttömyyskorvaukseni, koska harjoittelupaikka ei ole Ranskassa. Onko tämä laillista?

    MAHDOLLISESTI - Niin kauan kuin asut Ranskassa ja Ranskan kansallisten viranomaisten asettamat ehdot täyttyvät, olet oikeutettu sikäläisiin työttömyysetuihin.

    Jos päätät mennä harjoitteluun toiseen EU-maahan, voit TIETYIN EDELLYTYKSIN olla oikeutettu työttömyyskorvaukseen jonkin aikaa.

    Viranomaiset eivät voi kieltäytyä maksamasta työttömyyskorvausta sinulle pelkästään sillä perusteella, että harjoittelu tapahtuu toisessa EU-maassa. KUITENKIN ne voivat olla maksamatta työttömyyskorvausta, jos harjoittelu ei täytä kaikkia Ranskan lainsäädännössä asetettuja ehtoja.

Apua ja neuvoja