Navigatsioonitee

Rahaline toetus

  • Olen Prantsusmaa resident ning praegu töötu. Olen huvitatud kutsekoolitusest Belgias, kuid Prantsusmaa ametiasutused väidavad, et ma kaotan oma töötushüvitised, sest koolitus toimub väljaspool Prantsusmaad. Kas see on seaduslik?

    VÕIMALIK - kuni olete Prantsusmaa resident ning järgite riiklike tööhõiveasutuste seatud tingimusi, on teil õigus saada töötushüvitisi.

    Kui otsustate osaleda kutsekoolitusel mõnes teises ELi liikmesriigis, võib teil TEATAVATEL TINGIMUSTEL olla õigus saada piiratud ajavahemiku jooksul jätkuvalt töötushüvitisi.

    Ametiasutused ei või keelduda teile töötushüvitiste maksmisest üksnes sel põhjusel, et koolitus toimub teises ELi liikmesriigis. SIISKI võivad nad maksmisest keelduda, kui koolituskava ei vasta Prantsusmaa seadusandluses sisalduvatele konkreetsetele kriteeriumidele.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega