Διαδρομή πλοήγησης

Οικονομική στήριξη

  • Ζω στη Γαλλία και είμαι άνεργος. Θα ήθελα να συμμετάσχω σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στο Βέλγιο, αλλά οι γαλλικές αρχές με ενημέρωσαν ότι θα χάσω τις παροχές ανεργίας γιατί η κατάρτιση πραγματοποιείται εκτός Γαλλίας. Είναι νόμιμο αυτό;

    ΠΙΘΑΝΩΣ - Για όσο διάστημα διαμένετε στη Γαλλία και πληροίτε τους όρους που έχουν θεσπίσει οι εθνικές αρχές απασχόλησης δικαιούστε παροχές ανεργίας.

    Αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σε άλλη χώρα της ΕΕ, ΥΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ μπορεί να δικαιούστε να λαμβάνετε παροχές ανεργίας για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

    Οι αρχές δεν μπορούν να αρνηθούν να σας καταβάλλουν τις παροχές ανεργίας μόνο και μόνο γιατί η κατάρτιση πραγματοποιείται σε άλλη χώρα της ΕΕ. ΩΣΤΟΣΟ, μπορούν να αρνηθούν αν το πρόγραμμα κατάρτισης δεν πληροί συγκεκριμένα κριτήρια που προβλέπει η γαλλική νομοθεσία.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Μάθετε για τα δικαιώματα που έχετε ως ευρωπαίος πολίτης / Προβλήματα με δημόσιες αρχές