Cesta

Finanční podpora

  • Bydlím ve Francii a jsem momentálně bez práce. Rád bych si rozšířil své odborné vzdělání v Belgii. Francouzské úřady však tvrdí, že tím přijdu o dávky v nezaměstnanosti, protože odborná příprava bude probíhat mimo území Francie. Není tento požadavek v rozporu s právem?

    ZÁLEŽÍ NA OKOLNOSTECH - Pokud máte trvalé bydliště ve Francii a splňujete podmínky stanovené úřadem práce, máte na dávky v nezaměstnanosti i nadále nárok.

    Pokud se chcete zúčastnit odborné přípravy v jiné zemi EU, můžete mít ZA URČITÝCH PODMÍNEK a po omezené časové období nárok dávky v nezaměstnanosti i nadále pobírat.

    Úřady nemohou odmítnout vám dávky v nezaměstnanosti i nadále vyplácet jen z toho důvodu, že odborná příprava probíhá v jiné zemi EU. NICMÉNĚ dávky vám mohou přestat vyplácet v případě, že školicí program nesplňuje konkrétní kritéria stanovená francouzským právem.

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradenství o právech občanů v EU / Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem