Навигационна пътека

Финансова помощ

  • Пребивавам постоянно във Франция и съм безработен. Интересувам се от професионално обучение в Белгия, но според френските власти ще изгубя обезщетенията си за безработица, тъй като обучението се провежда извън Франция. Законно ли е това?

    ВЕРОЯТНО - Докато пребивавате във Франция и отговаряте на условията, определени от националните органи по заетостта, вие запазвате правото си на обезщетение за безработица.

    Ако решите да преминете професионално обучение в друга страна от ЕС, ПРИ ИЗВЕСТНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА може да имате право да продължите да получавате обезщетения за безработица за ограничен период от време.

    Властите не могат да откажат да продължат да ви плащат обезщетения за безработица само поради това, че обучението се провежда в друга страна от ЕС. Те ОБАЧЕ могат да откажат, ако схемата за обучение не отговаря на конкретни критерии, съществуващи във френското право.

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете съвет за правата си в ЕС / Разрешете проблеми с публичен орган