Navigačný riadok

Aktualizované : 07/02/2017

Partnerstvá so školami v zahraničí

Ak ste učiteľ alebo žiak a máte záujem o vytváranie partnerstiev s inými európskymi školami, potrebné informácie nájdete prostredníctvom
programu Erasmus+ .

Školy v celej Európe môžu nadviazať spoluprácu aj cez internet vďaka portálu eTwinning.

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo