Navigacijski put

Ažurirano : 24/04/2017

Partnerstva sa školama u inozemstvu

Ako ste nastavnik ili učenik i želite se povezati s drugim europskim školama, zatražite pomoć putem EU-ova programa Erasmus+ .

Škole diljem Europe mogu se povezati i putem interneta, s pomoću portala 'eTwinning'.

Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje