Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 18/02/2014

education-youth

Partnerlussuhted välismaa koolidega

Kui olete õpetaja või õpilane ning olete huvitatud sidemete loomisest teiste Euroopa koolidega, leiate selleks abi ELi programmi Erasmus+ English kaudu.

Samuti võivad koolid kõikjalt Euroopast suhelda omavahel Interneti teel e-sõpruskoolide (eTwinning) portaali kaudu.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega