Navigačný riadok

Aktualizované : 04/02/2016

Škola

Ak sa sťahujete do iného členského štátu EÚ so školopovinnými deťmi, budú vás zaujímať informácie o tom, ako pre ne nájsť vhodnú školu.

Aký je systém školstva v novej krajine? Uplatňujú sa na cudzích štátnych príslušníkov osobitné požiadavky?  Ako sa vaše deti popasujú s vyučovaním v jazyku, ktorým (zatiaľ) nehovoria?

Ďalšie informácie:

Verejné konzultácie

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.