Navigatsioonitee

Printige lehekülg

Ajakohastatud : 01/10/2014

Kool

Kui asute elama teise ELi liikmesriiki koos kooliealiste lastega, oleks teil kasulik teada, kuidas leida neile koolid.

Millised on koolid teie uues elukohariigis ning kas kehtivad ka mingisugused erinõuded oma laste, kes ei ole asukohariigi kodanikud, saatmiseks ühte sellisesse kooli? Kuidas teie lapsed kohanevad õppimisega keeles, mida nad (veel) ei räägi?

Tutvuge lähemalt:

Footnote

Käesoleval juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.