Navigacijska pot

Posodobitev : 07/10/2014

education-youth

Šolanje v drugi državi EU

Otroci, ki so državljani EU, imajo pravico obiskovati šolo v vsaki državi EU pod enakimi pogoji kot otroci, ki so državljani tiste države.

Pravico imate zahtevati, da vašega otroka razporedijo v razred, ki ustreza njegovi starosti in je po zahtevnosti enakovreden razredu v matični državi, in sicer ne glede na otrokovo znanje jezika.

Če ste državljan EU in ste se preselili v drugo državo EU zaradi zaposlitve, imajo vaši otroci po zakonodaji EU pravico do brezplačnega jezikovnega pouka v tej državi, da bi se tako laže prilagodili novemu šolskemu sistemu.

Zavedati se je treba, da se šolski sistem v novi državi morda zelo razlikuje od domačega. V nekaterih državah se morajo otroci denimo že zelo zgodaj odločiti za splošno ali poklicno smer.

To je razlog, zakaj v Evropski uniji ni samodejnega priznavanja šolskih spričeval. Ponekod morate zaprositi državne organe, da priznajo šolsko spričevalo, preden lahko otroka vpišete v krajevno šolo.

Praktični primer

Otroku olajšajte vživljanje v novo okolje

Owensovi so se iz Walesa preselili v Francijo, ko so bili otroci stari 9, 12 in 17 let. Najstarejša hči je bila v zadnjem letniku srednje šole in se je pripravljala na zaključni izpit stopnje A, ki v Veliki Britaniji obsega tri predmete iz zadnjih dveh letnikov.

Zaključni izpit v francoskih srednjih šolah je popolnoma drugačen, saj morajo dijaki opraviti izpit iz dvanajstih predmetov. Owensovim se je zato zdelo najpametneje, da v Franciji hči vpišejo v mednarodno šolo v bližini novega doma in ji tako omogočijo opraviti zaključni izpit stopnje A, mlajša otroka pa so vpisali v krajevno šolo.

Pozanimajte se o sistemu šolanja v drugi državi.

Zanima me šolanje v:

Izberite:

Evropska komisija ni odgovorna za vsebino na zunanjih spletnih straneh.

Pomoč in svetovanje

Footnote

V tem primeru 27 držav EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.