Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 24/04/2017

Přechod na školu v jiné zemi EU

Jako občané EU mají vaše děti nárok na školní docházku v kterékoli zemi EU, a to za stejných podmínek, jako státní příslušníci dané země.

Mají právo na to, aby byly zařazeny do třídy stejné věkové skupiny a na stupni odpovídajícím třídě, kterou by navštěvovaly v zemi původu - bez ohledu na jejich jazykové znalosti.

Pokud jste občanem EU a stěhujete se do jiné země Unie za prací, mají v této zemi vaše děti podle právních předpisů EU nárok na bezplatnou jazykovou výuku, aby se mohly přizpůsobit místnímu vzdělávacímu systému.

Buďte připraveni na to, že vzdělávací systém hostitelské země se může značně lišit od toho, na jaký jste zvyklí. V některých zemích si například děti již velmi brzy volí mezi obecným a odborným zaměřením.

Z tohoto důvodu neexistuje žádný celoevropský systém automatického uznávání vysvědčení. V některých zemích musíte ještě před tím, než své děti do místní školy přihlásíte, požádat vnitrostátní orgány, aby jim uznaly vysvědčení.

Typická situace

Hladký přechod na školu v zahraničí

Macháčkovi se se svými dětmi ve věku 9, 12 a 17 přestěhovali za prací do Francie. Nejstarší z nich měl za rok maturovat.

Když zjistili, že francouzská závěrečná zkouška se od té české značně liší - studenti jsou obvykle zkoušeni z dvanácti témat - Macháčkovi se rozhodli, že pro jejich syna bude nejlepší, když závěrečnou zkoušku složí na místní mezinárodní škole. Ostatní potomky nechali zapsat na francouzskou školu.

V rozvíracím seznamu níže zvolte cílovou zemi - zobrazí se vám informace o tamějším vzdělávacím systému.

Chci se dozvědět o systému vzdělávání této země:

Zvolte:

 • Rakousko Deutsch English
 • Belgie - nizozemsky hovořící částEnglish
 • Belgie - frankofonní část English
 • Bulharsko English
 • Chorvatsko English
 • Kypr English
 • Česká republika English
 • Dánsko Dansk English
 • Estonsko English
 • Finsko English
 • Francie English
 • Německo English
 • Řecko English
 • Maďarsko English
 • Island English
 • Irsko English
 • Itálie italiano English
 • Lotyšsko English
 • LichtenštejnskoEnglish
 • Litva English
 • Lucembursko français Deutsch English
 • Malta English
 • Nizozemsko English
 • Norsko English
 • Polsko polski English
 • Portugalsko English
 • Rumunsko English
 • Slovensko English
 • Slovinsko English
 • Španělsko English
 • Švédsko English
 • Spojené království English

Upozorňujeme, že Evropská komise neodpovídá za obsah internetových stránek, na které je odkazováno.

Právní předpisy EU
 • Směrnice o vzdělávání dětí migrujících pracovníků English
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství