Sökväg

Att börja skolan i ett annat EU-land

  • Mina barn talar inte språket i det land som vi har flyttat till så bra ännu. Innebär det att de måste gå i en dyr internationell skola?

    NEJ - Som EU-medborgare har dina barn rätt att gå i skolan i vilket EU-land som helst på samma villkor som landets invånare. De har rätt att gå i en klass med barn i samma ålder och på motsvarande nivå som sin klass hemma, oavsett språkkunskaper.

    Om du är EU-medborgare som flyttar till ett annat EU-land för att jobba har dina barn rätt till gratis språkundervisning i det nya hemlandet så att de lättare kan anpassa sig till det nya skolsystemet.

Hjälp och råd

Hjälp och råd

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Få råd om dina rättigheter i EU / Få hjälp att lösa problem med en myndighet