Navigacijska pot

Šolanje v drugi državi EU

  • Moji otroci ne razumejo dobro jezika države, v katero smo se preselili. Ali jih moramo zato vpisati v drago mednarodno šolo?

    NE - Otroci državljanov EU se lahko šolajo v kateri koli državi EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane tiste države. Imajo pravico, da jih starši vpišejo v razred, ki ustreza njihovi starosti in je po zahtevnosti enakovreden razredu v matični državi, in sicer ne glede na njihovo znanje jezika.

    Otroci državljanov EU, ki se preselijo v drugo državo EU zaradi dela, imajo po zakonodaji EU pravico do brezplačnega tečaja za učenje jezika tiste države, da bi se tako lažje prilagodili novemu šolskemu sistemu.

Pomoč in svetovanje

Pomoč in svetovanje

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Nasveti glede vaših pravic

Reševanje težav z organi javne uprave