Navigacijska pot

Šolanje v drugi državi EU

  • Moji otroci ne razumejo dobro jezika države, v katero smo se preselili. Ali jih moramo zato vpisati v drago mednarodno šolo?

    NE - Otroci državljanov EU se lahko šolajo v kateri koli državi EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane tiste države. Imajo pravico, da jih starši vpišejo v razred, ki ustreza njihovi starosti in je po zahtevnosti enakovreden razredu v matični državi, in sicer ne glede na njihovo znanje jezika.

    Otroci državljanov EU, ki se preselijo v drugo državo EU zaradi dela, imajo po zakonodaji EU pravico do brezplačnega tečaja za učenje jezika tiste države, da bi se tako lažje prilagodili novemu šolskemu sistemu.

Pomoč in svetovanje