Navigačný riadok

Nástup do školy v inej krajine EÚ

  • Moje deti nehovoria dobre jazykom krajiny, do ktorej sme sa práve presťahovali. Znamená to, že ich budeme musieť prihlásiť do drahej medzinárodnej školy?

    NIE - Ako občania EÚ majú vaše deti nárok chodiť do školy v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ za tých istých podmienok ako štátni príslušníci daného štátu. Majú právo byť zaradené do triedy, ktorá zodpovedá ich vekovej skupine a úrovni vzdelania dosiahnutej v krajine ich pôvodu, a to bez ohľadu na ich znalosti miestneho jazyka.

    Ak ste občanom EÚ a sťahujete sa do iného členského štátu EÚ z pracovných dôvodov, vaše deti majú podľa právnych predpisov EÚ nárok na bezplatnú jazykovú výučbu v novej krajine, ktorá im má pomôcť prispôsobiť sa novému školskému systému.

Pomoc a poradenstvo