Cale de navigare

Şcolarizarea într-o altă ţară din UE

  • Recent, ne-am stabilit într-un alt stat membru din UE, însă copiii noştri nu vorbesc încă foarte bine limba acestei ţări. Suntem nevoiţi să-i înscriem la o şcoală internaţională şi, în consecinţă, să suportăm costuri ridicate?

    NU - În calitate de cătăţeni europeni, copiii dumneavoastră au dreptul să urmeze cursurile unei şcoli publice din orice stat membru al UE, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii acestei ţări. Au dreptul să fie plasaţi într-o clasă corespunzătoare grupei lor de vârstă, la un nivel echivalent celui din ţara lor de origine, indiferent de nivelul de cunoaştere al limbii.

    Cetăţenii europeni care se stabilesc într-un alt stat membru al UE din motive profesionale au dreptul să ceară pentru copiii lor cursuri de limbă gratuite în ţara în care se stabilesc, pentru a-i ajuta să se adapteze la sistemul şcolar.

Ajutor