Ścieżka nawigacji

Szkoła w nowym kraju UE

  • Moje dzieci nie mówią jeszcze zbyt dobrze w języku kraju, do którego się przeprowadziliśmy. Czy oznacza to, że musimy je zapisać do drogiej międzynarodowej szkoły?

    NIE - Jako obywatele UE Twoje dzieci mają prawo uczęszczać do szkoły w dowolnym państwie UE na tych samych warunkach co obywatele danego kraju. Mają prawo do umieszczenia w klasie z dziećmi w swojej grupie wiekowej, będącymi na podobnym poziomie wykształcenia, co ich klasa w kraju pochodzenia - niezależnie od ich znajomości języka ojczystego danego kraju.

    Jeżeli jesteś obywatelem UE i przeprowadziłeś się do innego kraju UE, aby podjąć tam pracę, zgodnie z prawem UE Twoje dzieci mają prawo do bezpłatnej nauki języka w nowym kraju, tak aby mogły łatwiej zaadaptować się do nowego systemu oświaty.

Pomoc i porady