Mogħdija tan-navigazzjoni

Kif iddaħħal lil uliedek fi skola f'pajjiż ieħor tal-UE

  • Uliedi għadhom ma tantx jafu jitkellmu l-ilsien tal-pajjiż fejn għadna kif ġejna noqgħodu. Dan ifisser li jkollna ndaħħluhom f'xi skola internazzjonali għalja?

    LE - Bħala ċittadini tal-UE, it-tfal tiegħek għandhom id-dritt jattendu l-iskola ta' kwalunkwe pajjiż tal-UE bl-istess kundizzjonijiet taċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż. Għandhom id-dritt li jkunu fi klassi ma' tfal tal-istess età, fil-livell ekwivalenti għall-klassi tagħhom fil-pajjiżi ta' oriġini, hu x'inhu il-livell tal-lingwa tagħhom.

    Jekk int ċittadin tal-UE li se tmur tgħix f'pajjiż ieħor tal-UE minħabba x-xogħol, it-tfal tiegħek għandhom id-dritt, skont il-liġi tal-UE, li jirċievu tagħlim tal-lingwa b'xejn fil-pajjiż ġdid tiegħek biex jgħinhom jadattaw għas-sistema skolastika hemmhekk.

Għajnuna u pariri

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE / Solvi l-problemi ma' awtorità pubblika