Navigācijas ceļš

Skolas gaitu sākšana citā ES dalībvalstī

  • Mani bērni vēl labi nerunā tās valsts valodā, uz kuru mēs nupat pārcēlāmies. Vai tas nozīmē, ka mums viņi jāsūta mācīties dārgā starptautiskā skolā?

    - Ja jūsu bērni ir ES pilsoņi, viņiem ir tiesības apmeklēt skolu jebkurā ES valstī ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgās valsts pilsoņiem. Viņiem ir tiesības mācīties savas vecuma grupas klasē līdzvērtīgā līmenī kā jūsu izcelsmes valstī neatkarīgi no valodas zināšanu līmeņa.

    Ja esat ES pilsonis un pārceļaties uz citu ES valsti darba dēļ, jūsu bērni saskaņā ar ES tiesību aktiem ir tiesīgi saņemt bezmaksas valodas mācības jūsu jaunajā dzīvesvietas valstī, lai pielāgotos turienes izglītības sistēmai.

Palīdzība un padoms