Navigacijski put

Krenuti u školu u drugoj državi članici

  • Moja djeca još uvijek dobro ne govore jezik države u koju smo se nedavno preselili. Znači li to da ih trebamo upisati u skupu međunarodnu školu?

    NE - Kao građani EU-a vaša djeca imaju pravo pohađati školu u bilo kojoj državi članici EU-a pod istim uvjetima kao i državljani te zemlje. Imaju se pravo upisati u razred koji odgovara njihovoj dobi i koji je na istoj razini kao u matičnoj zemlji, bez obzira na njihovo znanje jezika.

    Ako ste državljanin EU-a i selite se zbog posla u drugu državu članicu EU-a , na temelju zakonodavstva EU-a vaša djeca imaju pravo na besplatnu jezičnu poduku u toj zemlji kako bi se lakše priviknuli na školski sustav.

Pomoć i savjeti