Navigointipolku

Koulun aloitus toisessa EU-maassa

  • Olemme muuttaneet ulkomaille eivätkä lapseni vielä puhu maan kieltä kovin hyvin. Onko meidän siis laitettava heidät kalliiseen kansainväliseen kouluun?

    EI - Lapsesi ovat EU:n kansalaisia, joten heillä on oikeus käydä koulua missä hyvänsä EU-maassa samoin ehdoin kuin maan omilla kansalaisilla. Heillä on oikeus päästä oman ikänsä mukaiseen opetusryhmään, joka vastaa lähtömaan luokka-astetta, riippumatta siitä, miten hyvin he puhuvat kieltä.

    Jos olet EU:n kansalainen, joka muuttaa toiseen EU-maahan työn vuoksi, on lapsillasi EU:n lainsäädännön mukaan oikeus saada ilmaista kieliopetusta uuden kotimaan koulujärjestelmään sopeutumista varten.

Apua ja neuvoja