Navigatsioonitee

Jaga 
	Jaga Facebook´is
  
	Jaga Twitter´is
  
	Jagage Google+ vahendusel
  
	Jaga linkedIn´is

Kooliminek teises ELi liikmesriigis

  • Minu lapsed ei räägi veel hästi selle riigi keelt, kuhu me just elama asunud oleme. Kas see tähendab seda, et peame nad panema kallisse rahvusvahelisse kooli?

    EU - ELi kodanikuna on teie lastel õigus mis tahes ELi liikmesriigis koolis käia samadel tingimustel, kui asjaomase riigi kodanikel. Teie lastel on õigus olla samavanuste õpilastega ühes klassis, mis on samaväärsel tasemel nende klassiga teie päritoluriigis, olenemata nende keeletasemest.

    Kui olete ELi kodanik, kes asub seoses tööga elama teise ELi liikmesriiki, on teie lastel ELi õigusaktide alusel õigus saada uues elukohariigis tasuta keeleõpet, et aidata neil kohaneda sealse koolisüsteemiga.

Vajate ikka veel abi?

Vajate ikka veel abi?

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis

Lahendage probleemid riigiasutusega