Navigatsioonitee

Kooliminek teises ELi liikmesriigis

  • Minu lapsed ei räägi veel hästi selle riigi keelt, kuhu me just elama asunud oleme. Kas see tähendab seda, et peame nad panema kallisse rahvusvahelisse kooli?

    EU - ELi kodanikuna on teie lastel õigus mis tahes ELi liikmesriigis koolis käia samadel tingimustel, kui asjaomase riigi kodanikel. Teie lastel on õigus olla samavanuste õpilastega ühes klassis, mis on samaväärsel tasemel nende klassiga teie päritoluriigis, olenemata nende keeletasemest.

    Kui olete ELi kodanik, kes asub seoses tööga elama teise ELi liikmesriiki, on teie lastel ELi õigusaktide alusel õigus saada uues elukohariigis tasuta keeleõpet, et aidata neil kohaneda sealse koolisüsteemiga.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega