Διαδρομή πλοήγησης

Φοίτηση σε σχολείο άλλης χώρας της ΕΕ

  • Τα παιδιά μου δεν μιλούν ακόμη πολύ καλά τη γλώσσα της χώρας στην οποία μόλις μετακομίσαμε. Μήπως πρέπει να τα γράψουμε σε ένα ακριβό διεθνές σχολείο;

    ΟΧΙ - Ως πολίτες της ΕΕ, τα παιδιά σας έχουν το δικαίωμα να φοιτήσουν σε σχολείο οποιασδήποτε χώρας της ΕΕ υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους της χώρας αυτής. Έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στην ίδια τάξη με παιδιά της ηλικίας τους και σε αντίστοιχο επίπεδο με αυτό της τάξης τους στη χώρα καταγωγής σας, ανεξάρτητα από το γλωσσικό τους επίπεδο.

    Αν είστε υπήκοος της ΕΕ και μετακομίζετε σε άλλη χώρα της ΕΕ για λόγους εργασίας, τα παιδιά σας δικαιούνται, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, να παρακολουθούν δωρεάν μαθήματα γλώσσας στη χώρα μετεγκατάστασής σας, έτσι ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στο σχολικό σύστημα αυτής της χώρας.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Μάθετε για τα δικαιώματα που έχετε ως ευρωπαίος πολίτης / Προβλήματα με δημόσιες αρχές