Навигационна пътека

Започване на училище в друга страна от ЕС

  • Моите деца все още не говорят много добре езика на страната, в която наскоро се преместихме. Означава ли това, че трябва да ги запишем в скъпо международно училище?

    НЕ - Като граждани на ЕС вашите деца имат право да посещават училище във всяка държава от Съюза при същите условия като нейните граждани. Те имат право да бъдат поставени в клас с деца на тяхната възраст, на ниво, еквивалентно на класа в тяхната родина, независимо от степента, в която владеят езика.

    Ако сте гражданин на ЕС, преместващ се в друга страна от Съюза по работа, съгласно законодателството на ЕС вашите деца имат право да получават безплатно езиково обучение в страната, в която сте се преместили, за да могат да се адаптират към училищната система там.

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете съвет за правата си в ЕС / Разрешете проблеми с публичен орган