Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Започване на училище в друга страна от ЕС

  • Моите деца все още не говорят много добре езика на страната, в която наскоро се преместихме. Означава ли това, че трябва да ги запишем в скъпо международно училище?

    НЕ - Като граждани на ЕС вашите деца имат право да посещават училище във всяка държава от Съюза при същите условия като нейните граждани. Те имат право да бъдат поставени в клас с деца на тяхната възраст, на ниво, еквивалентно на класа в тяхната родина, независимо от степента, в която владеят езика.

    Ако сте гражданин на ЕС, преместващ се в друга страна от Съюза по работа, съгласно законодателството на ЕС вашите деца имат право да получават безплатно езиково обучение в страната, в която сте се преместили, за да могат да се адаптират към училищната система там.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган