Sökväg

Uppdaterat : 14/07/2016

education-youth

Skatteregler för forskare

Skattebefrielse

Om du flyttar till ett annat land för att jobba måste du i regel också betala skatt där.

Läs mer om inkomstskatt i Europa.

Men som forskare i EU kan du i vissa fall fortsätta att betala skatt i ditt hemland.

Så är det ofta om du är gästdoktorand eller får din inkomst från ett offentligt organ i ditt hemland. Då gäller bilaterala skatteavtal français Deutsch English mellan ditt hemland och det land som du flyttat till.

Tanken med avtalen är att undvika dubbelbeskattning . Tänk på att du ofta måste fylla i en del papper innan du flyttar.

Skatteregler för postdoktjänster

Som postdoktoral forskare skattar du i regel i det land där du bor, oavsett om du är anställd av ett universitet/forskningsinstitut eller driver ett eget forskningsprojekt i partnerskap med något institut.

Skatteregler i EU-länderna

Avtalen om dubbelbeskattning kan skilja sig åt. Kontrollera därför vad som gäller i det land du vill flytta till.

Läs mer på nationella webbplatser:

Välj land:

 • Belgien English
 • Bulgarien English
 • Cypern English
 • Danmark English
 • Estland English
 • Finland English
 • Frankrike français English
 • Grekland English
 • Island English
 • Irland English
 • Italien English
 • Kroatien English
 • Lettland English
 • Litauen English
 • Luxemburg English
 • Malta English
 • Nederländerna English
 • Norge English
 • Polen English
 • Portugal English
 • Rumänien English
 • Slovakien Nederlands English
 • Slovenien English
 • Spanien English
 • Storbritannien English
 • Sverige English
 • Tjeckien English
 • Tyskland English
 • Ungern English
 • Österrike English
Offentliga samråd
Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
Få hjälp och råd

I detta fall, de 28 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.