Sökväg

Uppdaterat : 01/10/2014

education-youth

Skatteregler för forskare

Skattebefrielse

Om du flyttar till ett annat land för att jobba måste du i regel också betala skatt där.

Men som forskare i EU kan du i vissa fall fortsätta att betala skatt i ditt hemland.

Så är det ofta om du är doktorand eller offentliganställd. Då gäller bilaterala skatteavtal mellan ditt hemland och det land som du flyttat till.

Tanken med avtalen är att undvika dubbelbeskattning. Tänk på att du ofta måste fylla i en del papper innan du flyttar.

Skatteregler för postdoktjänster

Som postdoktoral forskare skattar du i regel i det land där du bor, oavsett om du är anställd av ett universitet/forskningsinstitut eller driver ett eget forskningsprojekt i partnerskap med något institut.

Skatteregler i EU-länderna

Avtalen om dubbelbeskattning kan skilja sig åt. Kontrollera därför vad som gäller i det land du vill flytta till.

Välj land:

Hjälp och råd

Footnote

I detta fall, de 28 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.