Navigačný riadok

Aktualizované : 01/10/2014

education-youth

Zdaňovanie výskumných pracovníkov

Daňové výnimky

Vo všeobecnosti platí, že dane platíte v štáte, v ktorom pracujete.

Ale výskumní pracovníci v môžu niekedy naďalej odvádzať dane vo svojej domovskej krajine.

Vo väčšine prípadov ide o postgraduálnych študentov alebo pracovníkov, ktorí svoj plat dostávajú od verejnej inštitúcie vo svojej domovskej krajine. V tomto prípade sa na váš príjem vzťahujú dvojstranné daňové zmluvy, ktoré medzi sebou uzavreli vaša domovská krajina a krajina, v ktorej pracujete.

Ich cieľom je zabrániť dvojitému zdaneniu, ale administratívnym úkonom sa pred svojim odchodom aj tak asi nevyhnete.

Zdaňovanie postgraduálnych študentov

Postgraduálni študenti musia zvyčajne platiť dane v krajinách svojho pobytu, a to buď ako zamestnanci tamojších univerzít a vedeckých ústavov alebo ako samostatne zárobkovo činné osoby vykonávajúce svoj výskum v spolupráci s takýmito inštitúciami.

Daňová situácia podľa krajín

Pretože sa jednotlivé dvojstranné zmluvy medzi sebou výrazne líšia, informujte sa, ako je otázka dvojitého zdanenia upravená v konkrétnej dvojstrannej zmluve s krajinou, do ktorej sa chystáte odcestovať.

Vyberte:

Pomoc a poradenstvo

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.