Navigačný riadok

Aktualizované : 14/07/2016

education-youth

Zdaňovanie výskumných pracovníkov

Daňové výnimky

Vo všeobecnosti platí, že dane platíte v štáte, v ktorom pracujete.

Viac informácií o zdaňovaní príjmu v Európe.

Ale výskumní pracovníci v môžu niekedy naďalej odvádzať dane vo svojej domovskej krajine.

Vo väčšine prípadov ide o hosťujúcich postgraduálnych študentov alebo pracovníkov, ktorí svoj plat dostávajú od verejnej inštitúcie vo svojej domovskej krajine. V tomto prípade sa na váš príjem vzťahujú dvojstranné daňové zmluvy français Deutsch English , ktoré medzi sebou uzavreli vaša domovská krajina a krajina, v ktorej pracujete.

Ich cieľom je zabrániť dvojitému zdaneniu , ale administratívnym úkonom sa pred svojim odchodom aj tak asi nevyhnete.

Zdaňovanie postgraduálnych študentov

Postgraduálni študenti musia zvyčajne platiť dane v krajinách svojho pobytu, a to buď ako zamestnanci tamojších univerzít a vedeckých ústavov alebo ako samostatne zárobkovo činné osoby vykonávajúce svoj výskum v spolupráci s takýmito inštitúciami.

Daňová situácia podľa krajín

Pretože sa jednotlivé dvojstranné zmluvy medzi sebou výrazne líšia, informujte sa, ako je otázka dvojitého zdanenia upravená v konkrétnej dvojstrannej zmluve s krajinou, do ktorej sa chystáte odcestovať.

Via informácií nájdete na národných portáloch:

Vyberte:

 • Rakúsko English
 • Belgicko English
 • Bulharsko English
 • Chorvátsko English
 • Cyprus English
 • Česká republika English
 • Dánsko English
 • Estónsko English
 • Fínsko English
 • Francúzsko français English
 • Nemecko English
 • Grécko English
 • Maďarsko English
 • Island English
 • Írsko English
 • Taliansko English
 • Lotyšsko English
 • Litva English
 • Luxembursko English
 • Malta English
 • Holandsko English
 • Nórsko English
 • Poľsko English
 • Portugalsko English
 • Rumunsko English
 • Slovensko Nederlands English
 • Slovinsko English
 • Španielsko English
 • Švédsko English
 • Spojené kráľovstvo English
Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.