Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 14/07/2016

education-youth

Opodatkowanie naukowców

Zwolnienia podatkowe

Zazwyczaj przeprowadzka do innego kraju w celu podjęcia tam pracy oznacza, że będziesz musiał płacić tamtejsze podatki.

Więcej informacji na temat opodatkowania dochodów w Europie.

Jednakże naukowcy z UE mogą czasami w dalszym ciągu płacić podatki w swoim kraju ojczystym.

Często dzieje się tak w przypadku uczestników studiów doktoranckich w czasie wizyty studyjnej lub gdy dochód naukowca pochodzi od publicznej instytucji w jego kraju ojczystym. W takiej sytuacji dochód jest objęty dwustronnymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania français Deutsch English , zawartymi między krajem ojczystym a nowym krajem pobytu.

Mają one na celu unikanie podwójnego opodatkowania , ale zazwyczaj wiążą się też z dużą ilością dokumentów do przygotowania przed przeprowadzką.

Płacenie podatków przez osoby na studiach podoktoranckich

Naukowcy posiadający tytuł doktora zazwyczaj muszą płacić podatki w kraju pobytu, niezależnie od tego, czy są tam zatrudnieni jako pracownicy uniwersytetu/placówki badawczej czy też w ramach własnej działalności gospodarczej prowadzą badania, współpracując z takimi instytucjami.

Opodatkowanie w poszczególnych krajach

Ponieważ przepisy dotyczące podwójnego opodatkowania określone w umowach mogą się znacznie od siebie różnić, warto dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja w kraju, do którego chcesz wyjechać.

Więcej informacji można znaleźć na stronach krajowych:

Wybierz:

 • Austria English
 • Belgia English
 • Bułgaria English
 • Chorwacja English
 • Cypr English
 • Czechy English
 • Dania English
 • Estonia English
 • Finlandia English
 • Francja français English
 • Niemcy English
 • Grecja English
 • Węgry English
 • Islandia English
 • Irlandia English
 • Włochy English
 • Łotwa English
 • Litwa English
 • Luksemburg English
 • Malta English
 • Holandia English
 • Norwegia English
 • Polska English
 • Portugalia English
 • Rumunia English
 • Słowacja Nederlands English
 • Słowenia English
 • Hiszpania English
 • Szwecja English
 • Wielka Brytania English
Konsultacje publiczne
Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy

W tym przypadku 27 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.