Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 01/10/2014

education-youth

Opodatkowanie naukowców

Zwolnienia podatkowe

Zazwyczaj przeprowadzka do innego kraju w celu podjęcia tam pracy oznacza, że będziesz musiał płacić tamtejsze podatki.

Jednakże naukowcy z UE mogą czasami w dalszym ciągu płacić podatki w swoim kraju ojczystym.

Często dzieje się tak w przypadku studentów studiów doktoranckich lub gdy dochód naukowca pochodzi od publicznej instytucji w jego kraju ojczystym. W takiej sytuacji dochód jest objęty dwustronnymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartymi między krajem ojczystym a nowym krajem pobytu.

Mają one na celu unikanie podwójnego opodatkowania, ale zazwyczaj wiążą się też z dużą ilością dokumentów do przygotowania przed przeprowadzką.

Płacenie podatków przez osoby na studiach podoktoranckich

Naukowcy posiadający tytuł doktora zazwyczaj muszą płacić podatki w kraju pobytu, niezależnie od tego, czy są tam zatrudnieni jako pracownicy uniwersytetu/placówki badawczej czy też w ramach własnej działalności gospodarczej prowadzą badania, współpracując z takimi instytucjami.

Opodatkowanie w poszczególnych krajach

Ponieważ przepisy dotyczące podwójnego opodatkowania określone w umowach mogą się znacznie od siebie różnić, warto dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja w kraju, do którego chcesz wyjechać:

Wybierz:

Pomoc i porady

Footnote

W tym przypadku 27 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.