Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 01/10/2014

education-youth

Nodokļu situācija pētniekiem

Atbrīvojumi no nodokļiem

Parasti, pārceļoties uz citu valsti darba dēļ, jums tajā būs jāmaksā arī nodokļi.

Tomēr dažkārt pētnieki ES var vienkārši turpināt maksāt nodokļus savā izcelsmes valstī.

Tā bieži notiek, ja esat doktorantūras students vai jūsu ienākumu avots ir valsts iestāde izcelsmes valstī. Tādā gadījumā uz jūsu ienākumiem attiecas divpusēji nodokļu nolīgumi, kas noslēgti starp jūsu izcelsmes valsti un jauno dzīvesvietas valsti.

To mērķis ir nepieļaut divkāršu aplikšanu ar nodokļiem, tomēr, iespējams, ka pirms pārcelšanās jums būs jāaizpilda daži dokumenti.

Kā nodokļus maksā pētnieki, kam jau ir doktora grāds

Pētniekiem pēc doktorantūras pabeigšanas parasti ir jāmaksā nodokļi savā dzīvesvietas valstī vai nu kā šīs valsts universitātes vai pētniecības institūta darbiniekiem, vai kā pašnodarbinātajiem, kas veic pētījumus sadarbībā ar minētajiem institūtiem.

Nodokļu situācija dažādās valstīs

Tā kā noteikumi, kas paredzēti nolīgumos par neaplikšanu ar nodokļiem divkārt, var ievērojami atšķirties, iepazīstieties ar situāciju valstī, uz kuru plānojat pārcelties.

Izvēlieties:

Palīdzība un padoms

šajā gadījumā 27 ES dalībvalstīs + Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā

Retour au texte en cours.