Navigacijski put

Ažurirano : 01/10/2014

education-youth

Oporezivanje istraživača

Oslobođenje od poreza

Ako se preselite u neku drugu državu radi posla, obično morate tamo plaćati i porez.

Međutim, istraživači u EU-u ponekad mogu jednostavno nastaviti plaćati porez u vlastitoj državi.

To je obično slučaj ako ste student na doktoratu ili ako vaš prihod dolazi iz javnog tijela u vlastitoj državi. U tom slučaju vaš je prihod pokriven bilateralnim ugovorima o oporezivanju između vaše matične države i nove države u kojoj boravite.

Njihov cilj je izbjeći dvostruko oporezivanje, ali ćete prije preseljenja vjerojatno morati popuniti određene obrasce.

Plaćanje poreza za studente na postdoktorskim studijima

Istraživači na postdoktorskim studijima obično moraju platiti porez u državi boravka, kao zaposlenici sveučilišta/istraživačke institucije ili kao samozaposleni istraživači koji provode istraživanja u suradnji s takvim ustanovama.

Oporezivanje po državama

Budući da uvjeti ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja mogu biti vrlo različiti, provjerite situaciju u državi u koju se želite preseliti:

Odaberite:

Pomoć i savjeti

U ovom slučaju riječ je o 27 država članica EU-a + Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj

Retour au texte en cours.