Navigacijski put

Ažurirano : 14/07/2016

education-youth

Oporezivanje istraživača

Oslobođenje od poreza

Ako se preselite u neku drugu državu radi posla, obično morate tamo plaćati i porez.

Doznajte više o porezu na dohodak u Europi.

Međutim, istraživači u EU-u ponekad mogu jednostavno nastaviti plaćati porez u vlastitoj državi.

To je uobičajeno ako ste na studijskom boravku tijekom doktorskog studija ili ako vam dohodak osigurava javno tijelo vaše matične države. U tom slučaju vaš je prihod pokriven bilateralnim ugovorima o oporezivanju français Deutsch English između vaše matične države i nove države u kojoj boravite.

Njihov cilj je izbjeći dvostruko oporezivanje , ali ćete prije preseljenja vjerojatno morati popuniti određene obrasce.

Plaćanje poreza za studente na postdoktorskim studijima

Istraživači na postdoktorskim studijima obično moraju platiti porez u državi boravka, kao zaposlenici sveučilišta/istraživačke institucije ili kao samozaposleni istraživači koji provode istraživanja u suradnji s takvim ustanovama.

Oporezivanje po državama

Budući da uvjeti ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja mogu biti vrlo različiti, provjerite situaciju u državi u koju se želite preseliti.

Doznajte više na nacionalnim portalima:

Odaberite:

 • Austrija English
 • Belgija English
 • Bugarska English
 • Hrvatska English
 • Cipar English
 • Češka Republika English
 • Danska English
 • Estonija English
 • Finska English
 • Francuska français English
 • Njemačka English
 • Grčka English
 • Mađarska English
 • Island English
 • Irska English
 • Italija English
 • Latvija English
 • Litva English
 • Luksemburg English
 • Malta English
 • Nizozemska English
 • Norveška English
 • Poljska English
 • Portugal English
 • Rumunjska English
 • Slovačka Nederlands English
 • Slovenija English
 • Španjolska English
 • Švedska English
 • Ujedinjena Kraljevina English
Public consultations
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje

U ovom slučaju riječ je o 27 država članica EU-a + Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj

Retour au texte en cours.