Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 01/10/2014

education-youth

Teadustöötajate maksustamine

Maksuvabastus

Tavaliselt peate teise riiki tööle asudes seal ka makse tasuma.

Teadustöötajad võivad ELis siiski mõnikord jätkata maksude maksmist oma koduriigis.

See on sageli niimoodi juhul, kui olete doktorant või kui saate sissetuleku oma koduriigi avalik-õiguslikult asutuselt. Sellisel juhul reguleerivad olukorda teie koduriigi ja asukohariigi vahel sõlmitud kahepoolsed maksukokkulepped.

Selliste lepingute ülesanne on vältida topeltmaksustamist. Tõenäoliselt peate siiki täitma enne lahkumist asjaomaseid vorme.

Maksude maksmine doktorantuuri järgsel perioodil

Pärast doktorantuuri peavad teadustöötajad tavaliselt maksma makse oma asukohariigis, kui nad on kas palgalised töötajad ülikoolis või teadusasutuses või nad tegutsevad FIEdena, kes on selliste asutustega lepingulistes suhetes.

Maksustamine teie riigis

Kuna topeltmaksustamise lepingud võivad olla väga erinevad, siis uurige palun, milline on olukord riigis, kuhu te kavatsete asuda:

Valige :

Abi ja nõuanded

Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.