Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 14/07/2016

education-youth

Teadustöötajate maksustamine

Maksuvabastus

Tavaliselt peate teise riiki tööle asudes seal ka makse tasuma.

Lisateave tulude maksustamise kohta Euroopas.

Teadustöötajad võivad ELis siiski mõnikord jätkata maksude maksmist oma koduriigis.

See on sageli niimoodi juhul, kui olete külalisdoktorant või kui saate sissetuleku oma koduriigi avalik-õiguslikult asutuselt. Sellisel juhul reguleerivad olukorda teie koduriigi ja asukohariigi vahel sõlmitud kahepoolsed maksukokkulepped français Deutsch English .

Selliste lepingute ülesanne on vältida topeltmaksustamist . Tõenäoliselt peate siiki täitma enne lahkumist asjaomaseid vorme.

Maksude maksmine doktorantuuri järgsel perioodil

Pärast doktorantuuri peavad teadustöötajad tavaliselt maksma makse oma asukohariigis, kui nad on kas palgalised töötajad ülikoolis või teadusasutuses või nad tegutsevad FIEdena, kes on selliste asutustega lepingulistes suhetes.

Maksustamine teie riigis

Kuna topeltmaksustamise lepingud võivad olla väga erinevad, siis uurige palun, milline on olukord riigis, kuhu te kavatsete asuda.

Lisateave riiklike portaalide vahendusel:

Valige :

 • Austria English
 • Belgia English
 • Bulgaaria English
 • Horvaatia English
 • Küpros English
 • Tšehhi Vabariik English
 • Taani English
 • Eesti English
 • Soome English
 • Prantsusmaa français English
 • Saksamaa English
 • Kreeka English
 • Ungari English
 • Island English
 • Iirimaa English
 • Itaalia English
 • Läti English
 • Leedu English
 • Luksemburg English
 • Malta English
 • Madalmaad English
 • Norra English
 • Poola English
 • Portugal English
 • Rumeenia English
 • Slovakkia Nederlands English
 • Sloveenia English
 • Hispaania English
 • Rootsi English
 • Ühendkuningriik English
Avalikud arutelud
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid

Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.