Cesta

Aktualizováno : 01/10/2014

education-youth

Daňová povinnost výzkumných pracovníků

Osvobození od daně

Pokud se přestěhujete za prací do jiné země, obvykle tam také musíte odvádět daně.

Výzkumní pracovníci však v rámci EU někdy mohou i nadále platit daně ve své domovské zemi.

To je často případ doktorandů nebo těch, jimž poskytují příjem veřejné instituce v domovské zemi. V takovém případě se na jejich příjem vztahují bilaterální daňové úmluvy mezi domovskou zemí a státem, kde výzkumný pracovník dočasně pobývá.

Tyto úmluvy zabraňují dvojímu zdanění, ale před odjezdem se určitým administrativním formalitám pravděpodobně nevyhnete.

Placení daní u postdoktorandů

Výzkumní pracovníci v postdoktorandském studiu musí obvykle v zemi pobytu daně odvádět, a to buď jako zaměstnanci univerzity či výzkumného ústavu, nebo jako osoby samostatně výdělečně činné, které provádějí výzkum ve spolupráci s takovými institucemi.

Placení daní v jednotlivých zemích

Jelikož se podmínky úmluv o dvojím zdanění mohou výrazně lišit, doporučujeme informovat se o konkrétní situaci v zemi, do které se chystáte:

Zvolte zemi:

Pomoc a poradenství

Footnote

V tomto případě 27 členských zemí EU + Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.