Навигационна пътека

Актуализация : 26/08/2015

education-youth

Данъчно облагане на изследователи

Освобождаване от данъци

Обикновено, ако отивате да работите в друга страна, трябва да плащате данъци там.

Но изследователите в ЕС понякога могат просто да продължат да плащат данъци в собствената си страна.

Често това става, ако сте докторант или ако доходите ви идват от публичен орган във вашата страна. В този случай доходите ви попадат в обхвата на двустранни данъчни споразумения между вашата страна и страната, в която пребивавате.

Целта е избягване на двойното данъчно облагане, но вероятно ще се наложи да попълните някои документи преди да заминете.

Плащане на данъци от лица със следдокторска степен

Изследователите със следдокторска степен обикновено трябва да плащат данъци в страната, в която пребивават - като наети от университет/изследователски институт там или като самонаети лица, извършващи изследвания съвместно с такива институции.

Данъци по държави

Тъй като условията в споразуменията за двойно данъчно облагане могат сериозно да се различават, моля, проверете положението в страната, в която смятате да отидете:

Изберете:

 • Австрия English
 • Белгия English
 • България English
 • Хърватия English
 • Кипър English
 • Чешка република English
 • Дания English
 • Естония English
 • Финландия English
 • Франция français English
 • Германия English
 • Гърция English
 • Унгария English
 • Исландия English
 • Ирландия English
 • Италия English
 • Латвия English
 • Литва English
 • Люксембург English
 • Малта English
 • Нидерландия English
 • Норвегия English
 • Полша English
 • Португалия English
 • Румъния English
 • Словакия Nederlands English
 • Словения English
 • Испания English
 • Швеция English
 • Обединено кралство English
Помощ и съвети

В този случай - 27-те страни от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.