Sökväg

Uppdaterat : 01/10/2014

education-youth

Bidrag och jobb för forskare

Inga nationella begränsningar

Forskarutbildning och forskartjänster som finansieras genom nationella stipendier och bidrag är öppna för alla, inte bara landets egna invånare.

EU-bidrag för forskare

Som forskare kan du söka följande EU-bidrag för vidareutbildning eller karriärutveckling:

Andra europeiska forskartjänster eller Marie Curie-stipendier

Jobb och bidrag i EU-länderna

Hitta forskartjänster i

Välj land:

Hitta forskningsbidrag i

Välj land:

Hjälp och råd

Footnote

I detta fall, de 28 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.