Navigačný riadok

Aktualizované : 24/05/2016

education-youth

Granty a pracovné príležitosti pre výskumných pracovníkov

Bez národných obmedzení

Každý výskumný pracovník v EÚ sa môže v ktoromkoľvek členskom štáte uchádzať o pracovné alebo vzdelávacie príležitosti financované prostredníctvom vnútroštátnych štipendií a grantov, a to aj v prípade, že nie je občanom danej krajiny, alebo v tejto krajine nemá povolenie na pobyt.

Finančná podpora EÚ pre vedeckých pracovníkov

Financovanie zo zdrojov EÚ vám môže pomôcť pri vašom vzdelanostnom alebo kariérnom raste:

Iné možnosti vyslania / stáží v rámci programu Marie Curie English

Možnosti v jednotlivých krajinách

Vyhľadať voľné pracovné miesto v tejto krajine:

Vyberte si:

 • Belgicko English
 • Bulharsko English
 • Chorvátsko English
 • Cyprus English
 • Dánsko English
 • Estónsko English
 • Francúzsko English
 • Fínsko English
 • Grécko English
 • Holandsko English
 • Island English
 • Litva English
 • Lotyšsko Nederlands English
 • Luxembursko English
 • Malta English
 • Maďarsko English
 • Nemecko English
 • Nórsko English
 • Portugalsko English
 • Poľsko English
 • Rakúsko English
 • Rumunsko English
 • Slovensko English
 • Slovinsko English
 • Spojené kráľovstvo English
 • Taliansko English
 • Írsko English
 • Česká republika English
 • Španielsko English
 • Švédsko English

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Vyhľadať možnosti miestneho financovania pre výskumných pracovníkov v tejto krajine:

Vyberte si:

 • Belgicko English
 • Bulharsko English
 • Chorvátsko English
 • Cyprus English
 • Dánsko English
 • Estónsko English
 • Francúzsko English
 • Fínsko English
 • Grécko English
 • Holandsko English
 • Island English
 • Litva English
 • Lotyšsko English
 • Luxembursko English
 • Malta Nederlands English
 • Maďarsko English
 • Nemecko English
 • Nórsko Nederlands English
 • Portugalsko English
 • Poľsko English
 • Rakúsko English
 • Rumunsko English
 • Slovensko
 • Slovinsko English
 • Spojené kráľovstvo Nederlands English
 • Taliansko English
 • Írsko English
 • Česká republika English
 • Španielsko English
 • Švédsko Nederlands English

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

 

Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo