Navigačný riadok

Aktualizované : 28/02/2017

Granty a pracovné príležitosti pre výskumných pracovníkov

Bez národných obmedzení

Každý výskumný pracovník v EÚ sa môže v ktoromkoľvek členskom štáte uchádzať o pracovné alebo vzdelávacie príležitosti financované prostredníctvom vnútroštátnych štipendií a grantov, a to aj v prípade, že nie je občanom danej krajiny, alebo v tejto krajine nemá povolenie na pobyt.

Finančná podpora EÚ pre vedeckých pracovníkov

Financovanie zo zdrojov EÚ vám môže pomôcť pri vašom vzdelanostnom alebo kariérnom raste:

Iné možnosti vyslania / stáží v rámci programu Marie CurieEnglish

Možnosti v jednotlivých krajinách

Vyhľadať voľné pracovné miesto v tejto krajine:

Vyberte si:

Vyhľadať možnosti miestneho financovania pre výskumných pracovníkov v tejto krajine:

Vyberte si:

 

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo