Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 01/10/2014

education-youth

Granti un darba iespējas pētniekiem

Ierobežojumi saistībā ar pilsonību nepastāv

Ikviens pētnieks ES ir tiesīgs izmantot mācību un nodarbinātības iespējas, ko finansē valstu piešķirtie granti un dotācijas, pat ja viņš nav šīs valsts pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs.

ES atbalsts zinātniekiem

ES finansējums var palīdzēt jums mācībās un zinātniskās karjeras attīstībā.

Citi pētnieciskie norīkojumi Eiropā un Marijas Kirī stipendijas.

Pētniecības iespējas dažādās valstīs

Atrodiet pētnieka darba iespējas šādās valstīs:

Izvēlieties:

Atrodiet vietējās finansējuma iespējas zinātniekiem šādās valstīs:

Izvēlieties:

Palīdzība un padoms

Footnote

šajā gadījumā 27 ES dalībvalstīs + Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā

Retour au texte en cours.