Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 24/04/2017

Stipendije i radna mjesta za istraživače

Bez nacionalnih ograničenja

Svi istraživači u EU-u imaju pravo na obrazovanje i zapošljavanje koje se financira nacionalnim stipendija i dotacijama, čak i ako nisu državljani ili rezidenti te države.

Potpora EU-a za istraživače

Putem EU financiranja mogli biste dobiti potporu za svoje obrazovanje i razvoj istraživačke karijere:

Drugo Objave istraživačkih radnih mjesta u Europi / Stipendije Marie CurieEnglish.

Istraživačke mogućnosti po državama

Pronađite objavu za radno mjesto istraživača u:

Odaberite:

Pronađite lokalne mogućnosti financiranja istraživača u:

Odaberite:

 

Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje