Navigointipolku

Päivitetty : 01/10/2014

education-youth

Tutkijoiden apurahat ja työpaikat

Ei kansallisia rajoituksia

Kaikki tutkijat EU:ssa voivat hakea kansallisista stipendeistä ja apurahoista rahoitettua koulutusta ja työpaikkoja riippumatta siitä, ovatko he kyseisen maan kansalaisia tai asuvatko he siellä.

EU:n tutkijoille myöntämä tuki

Voit saada EU-rahoitusta tutkijankoulutuksesi ja urakehityksesi tueksi esimerkiksi seuraavissa muodoissa:

Muita eurooppalaisia tutkijan paikkoja/Marie Curie -apurahoja.

Tutkimusalan työpaikkoja ja apurahoja maittain:

Etsi tutkijan töitä seuraavista maista:

Valitse:

Etsi tutkimusapurahoja seuraavista maista:

Valitse:

Apua ja neuvoja

Footnote

tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

Retour au texte en cours.