Navigointipolku

Päivitetty : 28/02/2017

Tutkijoiden apurahat ja työpaikat

Ei kansallisia rajoituksia

Kaikki tutkijat EU:ssa voivat hakea kansallisista stipendeistä ja apurahoista rahoitettua koulutusta ja työpaikkoja riippumatta siitä, ovatko he kyseisen maan kansalaisia tai asuvatko he siellä.

EU:n tutkijoille myöntämä tuki

Voit saada EU-rahoitusta tutkijankoulutuksesi ja urakehityksesi tueksi esimerkiksi seuraavissa muodoissa:

Muita eurooppalaisia tutkijan paikkoja/Marie Curie -apurahojaEnglish.

Tutkimusalan työpaikkoja ja apurahoja maittain:

Etsi tutkijan töitä seuraavista maista:

Valitse:

Etsi tutkimusapurahoja seuraavista maista:

Valitse:

 

Tarvitsetko asiantuntija-apua?
Apua ja neuvontaa