Navigatsioonitee

Jaga 
	Jaga Facebook´is
  
	Jaga Twitter´is
  
	Jagage Google+ vahendusel
  
	Jaga linkedIn´is

Teadustöötajad

Ajakohastatud : 14/06/2013

education-youth

Toetused ja töökohad

Riiklikke piiranguid ei ole

ELis on igal teadustöötajal õigus saada koolitust ja tööd, mida rahastatakse riiklike stipendiumide ja toetuste abil ka juhul, kui teadustöötaja ei ole asjaomase riigi kodanik või alaline elanik.

ELi toetus teadustöötajatele

ELi rahalistest vahenditest saab toetada teie teadusalast koolitust ja teadlaskarjääri.

Muud Euroopa töökohad teadlastele / Marie Curie stipendiumid.

Teadustöö võimalused riikide kaupa

Otsige töökohti teadlastele järgmistes riikides:

Valige :

Otsige kohalikke rahastamisvõimalusi teadustöötajatele järgmistes riikides:

Valige :

Vajate ikka veel abi?

Vajate ikka veel abi?

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Footnote

antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.