Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 01/10/2014

education-youth

Toetused ja töökohad teadustöötajatele

Riiklikke piiranguid ei ole

ELis on igal teadustöötajal õigus saada koolitust ja tööd, mida rahastatakse riiklike stipendiumide ja toetuste abil ka juhul, kui teadustöötaja ei ole asjaomase riigi kodanik või alaline elanik.

ELi toetus teadustöötajatele

ELi rahalistest vahenditest saab toetada teie teadusalast koolitust ja teadlaskarjääri.

Muud Euroopa töökohad teadlastele / Marie Curie stipendiumid.

Teadustöö võimalused riikide kaupa

Otsige töökohti teadlastele järgmistes riikides:

Valige :

Otsige kohalikke rahastamisvõimalusi teadustöötajatele järgmistes riikides:

Valige :

Abi ja nõuanded

Footnote

antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.