Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 24/05/2016

education-youth

Υποτροφίες και θέσεις εργασίας για ερευνητές

Δεν υπάρχουν εθνικοί περιορισμοί

Οι ερευνητές στην ΕΕ έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση ευκαιριών κατάρτισης και απασχόλησης που χρηματοδοτούνται μέσω εθνικών υποτροφιών ή άλλων μορφών οικονομικής ενίσχυσης, ακόμη κι εάν δεν είναι υπήκοοι ή κάτοικοι της οικείας χώρας.

Οικονομική στήριξη της ΕΕ για ερευνητές

Ως ερευνητής, έχετε τη δυνατότητα να λάβετε οικονομική στήριξη από την ΕΕ για την κατάρτιση και την επαγγελματική σας εξέλιξη.

Άλλες μορφές οικονομικής στήριξης για ερευνητές στην Ευρώπη / υποτροφίες Marie Curie English.

Δυνατότητες έρευνας ανά χώρα

Αναζητήστε θέση ερευνητή σε κάποια από τις παρακάτω χώρες:

Επιλέξτε:

 • Αυστρία English
 • Βέλγιο English
 • Βουλγαρία English
 • Γαλλία English
 • Γερμανία English
 • Δανία English
 • Ελλάδα English
 • Εσθονία English
 • Ηνωμένο Βασίλειο English
 • Ιρλανδία English
 • Ισλανδία English
 • Ισπανία English
 • Ιταλία English
 • Κάτω Χώρες English
 • Κροατία English
 • Κύπρος English
 • Λετονία Nederlands English
 • Λιθουανία English
 • Λουξεμβούργο English
 • Μάλτα English
 • Νορβηγία English
 • Ουγγαρία English
 • Πολωνία English
 • Πορτογαλία English
 • Ρουμανία English
 • Σλοβακία English
 • Σλοβενία English
 • Σουηδία English
 • Τσεχική Δημοκρατία English
 • Φινλανδία English

* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Αναζητήστε πηγές οικονομικής στήριξης για ερευνητές στις παρακάτω χώρες:

Επιλέξτε:

 • Αυστρία English
 • Βέλγιο English
 • Βουλγαρία English
 • Γαλλία English
 • Γερμανία English
 • Δανία English
 • Ελλάδα English
 • Εσθονία English
 • Ηνωμένο Βασίλειο Nederlands English
 • Ιρλανδία English
 • Ισλανδία English
 • Ισπανία English
 • Ιταλία English
 • Κάτω Χώρες English
 • Κροατία English
 • Κύπρος English
 • Λετονία English
 • Λιθουανία English
 • Λουξεμβούργο English
 • Μάλτα Nederlands English
 • Νορβηγία Nederlands English
 • Ουγγαρία English
 • Πολωνία English
 • Πορτογαλία English
 • Ρουμανία English
 • Σλοβακία Slovenčina English
 • Σλοβενία English
 • Σουηδία Nederlands English
 • Τσεχική Δημοκρατία English
 • Φινλανδία English

* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

 

Δημόσιες διαβουλεύσεις
Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές