Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 17/09/2015

education-youth

Υποτροφίες και θέσεις εργασίας για ερευνητές

Δεν υπάρχουν εθνικοί περιορισμοί

Οι ερευνητές στην ΕΕ έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση ευκαιριών κατάρτισης και απασχόλησης που χρηματοδοτούνται μέσω εθνικών υποτροφιών ή άλλων μορφών οικονομικής ενίσχυσης, ακόμη κι εάν δεν είναι υπήκοοι ή κάτοικοι της οικείας χώρας.

Οικονομική στήριξη της ΕΕ για ερευνητές

Ως ερευνητής, έχετε τη δυνατότητα να λάβετε οικονομική στήριξη από την ΕΕ για την κατάρτιση και την επαγγελματική σας εξέλιξη.

Άλλες μορφές οικονομικής στήριξης για ερευνητές στην Ευρώπη / υποτροφίες Marie Curie English.

Δυνατότητες έρευνας ανά χώρα

Αναζητήστε θέση ερευνητή σε κάποια από τις παρακάτω χώρες:

Επιλέξτε :

 • Αυστρία English
 • Βέλγιο English
 • Βουλγαρία English
 • Κροατία English
 • Κύπρος English
 • Τσεχική Δημοκρατία English
 • Δανία English
 • Εσθονία English
 • Φινλανδία English
 • Γαλλία English
 • Γερμανία English
 • Ελλάδα English
 • Ουγγαρία English
 • Ισλανδία English
 • Ιρλανδία English
 • Ιταλία English
 • Λετονία Nederlands English
 • Λιθουανία English
 • Λουξεμβούργο Deutsch
 • Μάλτα English
 • Κάτω Χώρες English
 • Νορβηγία English
 • Πολωνία English
 • Πορτογαλία English
 • Ρουμανία English
 • Σλοβακία English
 • Σλοβενία English
 • Ισπανία English
 • Σουηδία English
 • Ηνωμένο Βασίλειο English

Αναζητήστε πηγές οικονομικής στήριξης για ερευνητές στις παρακάτω χώρες:

Επιλέξτε :

 • Αυστρία English
 • Βέλγιο English
 • Βουλγαρία English
 • Κροατία English
 • Κύπρος English
 • Τσεχική Δημοκρατία English
 • Δανία English
 • Εσθονία English
 • Φινλανδία English
 • Γαλλία English
 • Γερμανία English
 • Ελλάδα English
 • Ουγγαρία English
 • Ισλανδία English
 • Ιρλανδία English
 • Ιταλία English
 • Λετονία English
 • Λιθουανία English
 • Λουξεμβούργο English
 • Μάλτα Nederlands English
 • Κάτω Χώρες English
 • Νορβηγία Nederlands English
 • Πολωνία English
 • Πορτογαλία English
 • Ρουμανία English
 • Σλοβακία Slovenčina English
 • Σλοβενία English
 • Ισπανία English
 • Σουηδία Nederlands English
 • Ηνωμένο Βασίλειο Nederlands English
Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές