Cesta

Aktualizováno : 01/10/2014

education-youth

Granty a pracovní příležitosti pro výzkumné pracovníky

Žádná omezení ohledně státní příslušnosti

O pracovní místa nebo stáže, na něž určitý členský stát poskytuje granty a stipendia, se mohou ucházet výzkumní pracovníci z celé EU, i když nejsou občané daného státu ani tam nemají trvalý pobyt.

Jak EU výzkumné pracovníky podporuje

Finanční prostředky EU vám mohou pomoci při profesním rozvoji či financování stáže v zahraničí:

Další příležitosti v Evropě a stipendia v rámci programu Marie Curie.

Příležitosti pro výzkumné pracovníky v jednotlivých zemích

Pracovní místa pro výzkumné pracovníky v evropských zemích:

Zvolte zemi:

Možnosti financování pro výzkumné pracovníky v evropských zemích:

Zvolte zemi:

Pomoc a poradenství

V tomto případě 27 členských zemí EU + Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.