Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Изследователи

Актуализация : 14/06/2013

education-youth

Стипендии и работни места

Няма ограничения въз основа на националност

Всеки изследовател в ЕС има право да се възползва от възможности за обучение и заетост, финансирани от национални стипендии и безвъзмездни помощи, дори ако не е гражданин или постоянно пребиваващ в дадена страна.

Помощ на ЕС за изследователи

Финансиране от ЕС може да подпомогне вашето обучение и кариерата ви като изследовател:

Други обяви за изследователска работа в Европа / стипендии „Мария Кюри“.

Възможности за научни изследвания по държави

Намерете обяви за работа за изследователи в:

Изберете:

Открийте местно финансиране за изследователи в:

Изберете:

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Footnote

В този случай – 27-те страни от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.