Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 05/09/2016

Pētnieki

Būdams pētnieks, jūs, iespējams, vēlaties doties uz universitāti vai pētniecības institūtu citā ES valstī, lai sadarbotos ar ārvalstu pētniekiem vai projektos, kas tuvi jūsu pētnieciskajām iestrādēm.

Taču te rodas daudzi jautājumi. Kā atrast darbu zinātnē citā valstī? Vai var saņemt zinātnisko grantu no citas valsts valdības? Kādi vēl finansējuma avoti ir pieejami?

Ja vēlaties strādāt zinātnisko darbu citur Eiropas Savienībā, lasiet vēl turpinājumā.

Lasiet arī:

Sabiedriskās apspriešanas

šajā gadījumā 27 ES dalībvalstīs + Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā

Retour au texte en cours.