Navigacijski put

Ažurirano : 05/09/2016

Istraživači

Možda će vas, kao istraživača, zanimati studij ili rad u istraživačkoj ustanovi u drugoj državi EU-a, rad sa stranim istraživačima ili na projektima sličnim vašem vlastitom istraživanju.

Pri tome se, međutim, postavlja mnogo pitanja. Kako mogu pronaći radno mjesto istraživača u nekoj drugoj državi? Mogu li dobiti istraživačku dotaciju od strane vlade? Koji drugi izvori financiranja još postoje?

Ako želite raditi kao istraživač u nekoj drugoj državi EU-a, pročitajte više o sljedećim temama:

Pogledajte i:

Public consultations

U ovom slučaju riječ je o 27 država članica EU-a + Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj

Retour au texte en cours.