Навигационна пътека

Актуализация : 05/09/2016

Изследователи

Като изследовател за вас може да бъде интересно да заминете в университет или изследователска институция в друга държава от ЕС, за да работите с чуждестранни изследователи или по проекти, близки до вашите изследвания.

Това поражда много въпроси. Как мога да намеря позиция за изследовател в друга страна? Мога ли да получа стипендия за изследвания от чужда държава? Какви други източници на финансиране съществуват?

Ако искате да работите като изследовател в друга страна от ЕС, научете повече за:

Вижте също:

Обществени консултации

В този случай - 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.